StokOfiss U34

Platības un cenas

Telpa Veikals Noliktava Birojs Kopā Statuss
# 01 95.13 139.11 - 252.13 Brīvs
# 02 95.71 134.90 - 249.18 Brīvs
# 03 90.32 133.98 - 242.09 Brīvs
# 04 47.10 182.95 - 248.52 Brīvs
# 05 45.93 177.67 - 241.49 Brīvs
# 06 44.89 171.60 - 235.06 Rezervēts
# 07 228.45 - - 259.38 Rezervēts
# 08 90.24 330.62 - 438.75 Brīvs
# 09 95.71 331.64 - 445.92 Brīvs
# 10 90.24 330.62 - 438.75 Brīvs
# 11 95.13 331.64 - 445.34 Brīvs
# 12 284.65 - - 284.65 Brīvs
# 13 197.08 - - 197.08 Brīvs
# 14 214.45 - - 214.45 Brīvs
# 15 270.20 - - 270.20 Brīvs
Noliktava + veikals

No. 1

252.13 M2 Kopā 139.11 M2 Noliktava 95.13 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikals

No. 2

249.18 M2 Kopā 134.90 M2 Noliktava 95.71 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikals

No. 3

242.09 M2 Kopā 133.98 M2 Noliktava 90.32 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikals

No. 4

248.52 M2 Kopā 182.95 M2 Noliktava 47.10 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikals

No. 5

241.49 M2 Kopā 177.67 M2 Noliktava 45.93 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikals

No. 6

235.06 M2 Kopā 171.60 M2 Noliktava 44.89 M2 Veikals
0M2 Birojs Rezervēts Statuss
Noliktava + veikals

No. 7

259.38 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 228.45 M2 Veikals
0M2 Birojs Rezervēts Statuss
Noliktava + veikals

No. 8

438.75 M2 Kopā 330.62 M2 Noliktava 90.24 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikals

No. 9

445.92 M2 Kopā 331.64 M2 Noliktava 95.71 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Veikals

No. 10

438.75 M2 Kopā 330.62 M2 Noliktava 90.24 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Veikals

No. 11

445.34 M2 Kopā 331.64 M2 Noliktava 95.13 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Veikals

No. 12

284.65 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 284.65 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 13

197.08 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 197.08 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 14

214.45 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 214.45 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 15

270.20 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 270.20 M2 Veikals
0M2 Birojs Brīvs Statuss
Telpa Veikals Noliktava Birojs Kopā Statuss
# 01 - - 100.63 105.64 Brīvs
# 02 - - 99.17 104.21 Brīvs
# 03 - - 95.83 100.68 Brīvs
# 04 - - 100.22 105.07 Brīvs
# 05 - - 94.71 99.56 Brīvs
# 06 - - 93.84 98.69 Brīvs
# 07 - - 259.01 289.94 Brīvs
# 08 - - 95.84 100.85 Brīvs
# 09 - - 100.25 105.26 Brīvs
# 10 - - 95.83 100.85 Brīvs
# 11 - - 99.66 104.68 Brīvs
# 12 - - 349.72 349.72 Brīvs
# 13 - - 355.23 355.23 Brīvs
Birojs

No. 1

105.64 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
100.63 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 2

104.21 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
99.17 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 3

100.68 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
95.83 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 4

105.07 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
100.22 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 5

99.56 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
94.71 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 6

98.69 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
93.84 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 7

289.94 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
259.01 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 8

100.85 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
95.84 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 9

105.26 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
100.25 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 10

100.85 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
95.83 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 11

104.68 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
99.66 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 12

349.72 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
349.72 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 13

355.23 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
355.23 M2 Birojs Brīvs Statuss
Telpa Veikals Noliktava Birojs Kopā Statuss
# 01 - - 170.05 170.05 Brīvs
# 02 - - 175.91 175.91 Brīvs
# 03 - - 175.48 175.48 Brīvs
# 04 - - 175.99 175.99 Brīvs
Birojs

No. 1

170.05 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
170.05 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 2

175.91 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
175.91 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 3

175.48 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
175.48 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 4

175.99 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
175.99 M2 Birojs Brīvs Statuss
Telpa Veikals Noliktava Birojs Kopā Statuss
# 01 - - 78.36 78.36 Brīvs
# 02 - - 109.85 109.85 Brīvs
# 03 - - 138.16 138.16 Brīvs
# 04 - - 138.27 138.27 Brīvs
# 05 - - 72.72 72.72 Brīvs
# 06 - - 66.08 66.08 Brīvs
# 07 - - 43.19 43.19 Brīvs
Birojs

No. 1

78.36 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
78.36 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 2

109.85 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
109.85 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 3

138.16 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
138.16 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 4

138.27 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
138.27 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 5

72.72 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
72.72 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 6

66.08 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
66.08 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

No. 7

43.19 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
43.19 M2 Birojs Brīvs Statuss
Telpa Veikals Noliktava Birojs Kopā Statuss
# 01 - - 719.01 719.01 Brīvs
Birojs

No. 1

719.01 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
719.01 M2 Birojs Brīvs Statuss
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
STOKOFISS U34

Rezervē telpas jau šodien

Egita Puķīte

Biznesa klientu attiecību vadītāja
E-pasts
egita@hepsor.lv
Tālrunis
+371 29 196 663
Adrese
Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010

Mārtiņš Ķīvītis

Projektu vadītājs
Tālrunis
+37120133201
Adrese
Marijas iela 2A, Rīga, LV-1050

Sazinieties ar mums

Obligāti aizpildāms lauks
Obligāti aizpildāms lauks
Obligāti aizpildāms lauks
Obligāti aizpildāms lauks

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!

Noliktava + veikals

No. 1

252.13 M2 Kopā 139.11 M2 Noliktava 95.13 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikala telpas
Papildus ir iespējams rezervēt biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 105,67 m2.
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Noliktava + veikals

No. 2

249.18 M2 Kopā 134.90 M2 Noliktava 95.71 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikala telpas
Papildus ir iespējams rezervēt biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 104,21 m2.
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Noliktava + veikals

No. 3

242.09 M2 Kopā 133.98 M2 Noliktava 90.32 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikala telpas
Papildus ir iespējams rezervēt biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 100,68 m2.
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Noliktava + veikals

No. 4

248.52 M2 Kopā 182.95 M2 Noliktava 47.10 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikala telpas
Papildus ir iespējams rezervēt biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 105,07 m2.
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Noliktava + veikals

No. 5

241.49 M2 Kopā 177.67 M2 Noliktava 45.93 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikala telpas
Papildus ir iespējams rezervēt biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 99,56 m2.
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Noliktava + veikals

No. 6

235.06 M2 Kopā 171.60 M2 Noliktava 44.89 M2 Veikals
M2 Birojs Rezervēts Statuss
Noliktava + veikala telpas
Papildus ir iespējams rezervēt biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 98,69 m2.
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Noliktava + veikals

No. 7

259.38 M2 Kopā M2 Noliktava 228.45 M2 Veikals
M2 Birojs Rezervēts Statuss
Veikals
Papildus ir iespējams rezervēt biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 289,94 m2.
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Noliktava + veikals

No. 8

438.75 M2 Kopā 330.62 M2 Noliktava 90.24 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikala telpas
Papildus ir iespējams rezervēt biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 100,85 m2.
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Noliktava + veikals

No. 9

445.92 M2 Kopā 331.64 M2 Noliktava 95.71 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikala telpas
Papildus ir iespējams rezervēt biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 105,26 m2.
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Veikals

No. 10

438.75 M2 Kopā 330.62 M2 Noliktava 90.24 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikala telpas
Papildus ir iespējams rezervēt biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 100,85 m2.
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Veikals

No. 11

445.34 M2 Kopā 331.64 M2 Noliktava 95.13 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Noliktava + veikala telpas
Papildus ir iespējams rezervēt biroja telpas 2.stāvā ar kopējo platību – 104,68 m2.
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Veikals

No. 12

284.65 M2 Kopā M2 Noliktava 284.65 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Veikals
 • Atsevišķa ieeja no fasādes puses
 • Alumīnija trīs stiklu pakešu logi
 • Griestu augstums – 3,2m veikala telpām
 • Grīdu nestspēja – 4kN/m2
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam teritorijā pieejamas 181 autostāvvietas.
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 13

197.08 M2 Kopā M2 Noliktava 197.08 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Veikals
 • Atsevišķa ieeja no fasādes puses
 • Alumīnija trīs stiklu pakešu logi
 • Griestu augstums – 3,2m veikala telpām
 • Grīdu nestspēja – 4kN/m2
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvieta
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 14

214.45 M2 Kopā M2 Noliktava 214.45 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Veikals
 • Atsevišķa ieeja no fasādes puses
 • Alumīnija trīs stiklu pakešu logi
 • Griestu augstums – 3,2m veikala telpām
 • Grīdu nestspēja – 4kN/m2
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 15

270.20 M2 Kopā M2 Noliktava 270.20 M2 Veikals
M2 Birojs Brīvs Statuss
Veikals
 • Atsevišķa ieeja no fasādes puses
 • Alumīnija trīs stiklu pakešu logi
 • Griestu augstums – 3,2m veikala telpām
 • Grīdu nestspēja – 4kN/m2
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 1

105.64 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
100.63 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
Papildus  ir iespējams rezervēt veikala un noliktavas telpas 1.stāvā.

Koplietošanas platība 5,04 m2 – ietilpst labierīcības.

 

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 2

104.21 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
99.17 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
Papildus  ir iespējams rezervēt veikala un noliktavas telpas 1.stāvā.

Koplietošanas platība 5,04 m2 – ietilpst labierīcības.

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 3

100.68 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
95.83 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
Papildus  ir iespējams rezervēt veikala un noliktavas telpas 1.stāvā.

Koplietošanas platība 4,85 m2 – ietilpst labierīcības.

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 4

105.07 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
100.22 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
Papildus  ir iespējams rezervēt veikala un noliktavas telpas 1.stāvā.

Koplietošanas platība 4,85 m2 – ietilpst labierīcības.

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 5

99.56 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
94.71 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
Papildus  ir iespējams rezervēt veikala un noliktavas telpas 1.stāvā.

Koplietošanas platība 4,85 m2 – ietilpst labierīcības.

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 6

98.69 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
93.84 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
Papildus  ir iespējams rezervēt veikala un noliktavas telpas 1.stāvā.

Koplietošanas platība 4,85 m2 – ietilpst labierīcības.

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 7

289.94 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
259.01 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs

Koplietošanas platība 26,33 m2 – ietilpst labierīcības un kāpņu telpa.

 

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 8

100.85 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
95.84 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
Papildus  ir iespējams rezervēt veikala un noliktavas telpas 1.stāvā.

Koplietošanas platība 5,02 m2 – ietilpst labierīcības.

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 9

105.26 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
100.25 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
Papildus  ir iespējams rezervēt veikala un noliktavas telpas 1.stāvā.

Koplietošanas platība 5,01 m2 – ietilpst labierīcības.

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 10

100.85 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
95.83 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
Papildus  ir iespējams rezervēt veikala un noliktavas telpas 1.stāvā.

Koplietošanas platība 5,02 m2 – ietilpst labierīcības.

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 11

104.68 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
99.66 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
Papildus  ir iespējams rezervēt veikala un noliktavas telpas 1.stāvā.

Koplietošanas platība 5,02 m2 – ietilpst labierīcības.

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 12

349.72 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
349.72 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 13

355.23 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
355.23 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 1

170.05 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
170.05 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 2

175.91 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
175.91 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 3

175.48 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
175.48 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 4

175.99 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
175.99 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 1

78.36 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
78.36 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 2

109.85 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
109.85 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 3

138.16 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
138.16 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 4

138.27 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
138.27 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 5

72.72 M2 Kopā M2 Noliktava M2 Veikals
72.72 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 6

66.08 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
66.08 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 7

43.19 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
43.19 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Birojs

No. 1

719.01 M2 Kopā 0 M2 Noliktava 0 M2 Veikals
719.01 M2 Birojs Brīvs Statuss
Birojs
 • Biroja zona, pārrunu telpa un virtuves zona
 • Pieejamas atpūtas zonas ar terasi
 • PVC trīs stiklu pakešu logi
 • Ātrs internets (optiskais)
 • Griestu augstums  3,3m
 • Bezmaksas stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā – pavisam 181 autostāvvietas
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.

Uzzini vairāk informāciju un reģistrē savu interesi!

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai. Sazinieties ar mūsu pārstāvi, un mēs atradīsim tieši jūsu vajadzībām piemērotu risinājumu.