DATA PROCESSING POLICY

  • Informējam, ka SIA HEPSOR, reģistrācijas numurs: 40203078735, apstrādās Jūsu norādīto informāciju, vārdu, tālruni un e-pastu, lai sazinātos ar Jums par (dzīvokļa/mājas/ nekustamā īpašuma) iegādi un attiecīgi līguma noslēgšanu ar SIA HEPSOR.
  • SIA HEPSOR Jūsu datus nenodos trešajām personām un tos dzēsīs tiklīdz atsauksiet savu piekrišanu.
  • Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot uz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Jums ir tiesības lūgt piekļuvi saviem datiem un lūgt to pārnesamību, lūgt to labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi. Ja nevēlaties norādīt savu kontaktinformāciju, SIA HEPSOR nevarēs sazināties ar Jums tālākai pakalpojuma sniegšanai.
  • Ja Jums rodas papildus jautājumi par Jūsu datu apstrādi, lūdzu sazināties ar SIA HEPSOR, zvanot uz tālruni: +371 29 224 774 vai rakstot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • SIA HEPSOR darbību personas datu aizsardzības jomā uzrauga Datu valsts inspekcija. Pirms lūgt inspekcijas padomu vai vērsties ar sūdzību, aicinām sazināties ar SIA HEPSOR un panākt pēc iespējas ātrāku lūguma risinājumu.

Contact us

Madara Ceske

Madara Ceske

Hepsor Sales Project Specialist

CONTACTS:
 +371 25 664 774
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DEVELOPER:
HEPSOR PROJEKTA ATTĪSTĪTĀJS
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.

Hepsor Logotype
© 2019 HEPSOR| Data processing policy