Hepsor logo

Akcionāru pilnsapulce

Akcionāru pilnsapulce ir akciju sabiedrības “Hepsor” augstākā vadības institūcija, kuras kompetenci regulē likumdošana un uzņēmuma nolikums. Akcionāru pilnsapulce cita starpā lemj par padomes locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, revidenta iecelšanu, saimnieciskā gada rezultātu apstiprināšanu un citiem nolikumā un likumā noteiktajiem jautājumiem. Akcionāru kārtējā pilnsapulce notiek ne retāk kā reizi gadā, un tajā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc saimnieciskā gada beigām tiek apstiprināts gada pārskats.

Turpinot izmantot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, kas nepieciešami vietnes pamatfunkciju darbībai un lietotāju preferenču saglabāšanai.