Hepsor logo

Revīzijas komisija

Akciju sabiedrības “Hepsor” padome uzņēmumā ir izveidojusi revīzijas komiteju, kuras uzdevums ir konsultēt padomi grāmatvedības, audita, risku vadības, iekšējās kontroles un iekšējā audita, uzraudzības, budžeta veidošanas un darbības likumības jautājumos. Akciju sabiedrības “Hepsor” revīzijas komitejā ir divi locekļi.

Revidents

Grant Thornton Baltic OÜ
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 10384467
Pärnu mnt. 22, 10141 Tallina, Igaunija
+372 626 0500
info@ee.gt.com
Eesti | Raamatupidamise, auditi ja nõustamise teenused
Zvērināta revidenta ziņojuma parakstītājs: Marts Nempers (Mart Nõmper)

Turpinot izmantot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, kas nepieciešami vietnes pamatfunkciju darbībai un lietotāju preferenču saglabāšanai.